Vattenrening av processvatten

Vattenrening gjort enkelt.

Som vattenrening borde gå till.
Per kubik, per månad eller per anläggning, ni avgör. 

Processvatten

Industriellt avfallsvatten hanteras idag normalt ineffektivt med gamla anläggningar och långa transporter, det ändrar vi nu!

Anläggningar

Byggs antingen på plats hos Er eller så tar vi emot Ert vatten till våra egna anläggningar.

Miljö

Vi hjälps åt inför morgondagen. Våra reningsverk och er verksamhet gör stor skillnad.

Industrier och verksamheter

Vattenrening? För oss? Suck.

Våra reningsverk och vår passion för vattenrening löser era vattenreningsbehov av ert processvatten.

Svensk innovation i kombination med passion.

Behov av unika lösningar?

Vårt team tar fram lösningar som passas just Ert vatten 

Kontakta oss så börjar vi direkt

Våra tjänster

Vi renar vatten

Mottagning av processvatten
Vid våra anläggningar agerar vi mottagare av förorenat vatten från våra kunder. Där renar vi deras vatten till en grad där det är så rent så att det får släppas ut till recipient. I nuläget sker utveckling och konstruktion av en handfull anläggningar på strategiskt utvalda platser med närhet till både kunder och transportmöjlighet. Kunderna är verksamheter där smutsigt processvatten uppstår med relativt givet innehåll, som till exempel produktionsindustri, avfallsanläggningar och så vidare.

Etablering av reningsverk hos Er

För våra större kunder så är det ofta en god idé att bygga ett reningsverk på plats hos kunden. Reningsverken är yteffektiva, går på serviceavtal för enkel hantering och sparar både miljö och pengar genom färre transporter och en skräddarsydd lösning.

Reningsverkens tillstånd söks av vårt team och normalt så betalar kunden bara per antal kubik renat vatten, och slipper därmed både stora investeringar, att drifta reningsverken själva och risken med att bygga ett vattenreningsverk när man i själva verket är experter inom annat område.

Uthyrning av reningsverk
Med många projekt och temporära behov kommer också stora utmaningar med att under tiden rena vattnet som oundvikligen uppstår i processen. Oavsett om behovet av rening är av enklare karaktär eller av mer komplicerad så hjälper vi till med etablering av temporära eller permanenta reningsverk som hyrs av oss, antingen per en viss tid eller per ett visst reningsbehov.
Utveckling och försäljning av reningsverk
Behoven av vattenrening är enorm, och ibland vill man investera i ett eget vattenreningsverk att ta hand om avfallsvattnet från verksamheten. Det kan vara till exempel en fordonstvätt som till och med kan återcirkulera vattnet in i maskinerna och spara stora pengar, eller avfallsanläggningar som behöver rena vissa ämnen specifikt innan utsläpp i recipient alternativt för att kunna nyttja avfallet till något annat. Oavsett vad, så står vårt team redo att driftsätta ert reningsverk på kort tid.
Drift och underhåll
Vattenrening kan vara både komplicerat och okomplicerat helt beroende på vilka förutsättningar som finns i det rådande fallet. Oavsett vad så måste alla reningsverk skötas ordentligt för att de ska fungera väl och hålla hög driftssäkerhet och låga löpande kostnader. Våra servicetekniker sköter allt drifts och underhållsarbete som önskas utefter just era förutsättningar.

Räddningstjänst och uniformsyrken
Inom vårt affärsområde First Responders har vi samlat vår kunskap och vårt erbjudande mot de som står i första raden av människor när något händer. Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakning, Försvarsmakten och liknande, får hjälp med till exempel vattenrening på stationerna för borttagning av PFAS, tungmetaller och andra skadliga ämnen.

Affärsområdet samarbetar med och rekommenderas av Friska Brandmän som ligger bakom den arbetsmetodik som Räddningstjänsten arbetar efter runt om i Europa, för att minimera risken för följdskador och sjukdomar. Läs gärna ner om Friska Brandmän via länk till Friska Brandmäns hemsida.

Rådgivning
Vår erfarenhet från vattenrening gör att vi agerar rådgivare i processer kring utveckling av vattenreningslösningar vid exempelvis nykonstruktioner av industrier och tvättanläggningar eller helt enkelt när en utredning kring möjligheterna till vattenrening behövs. Vi står vid er sida och agerar era experter i frågorna som finns.

Om oss

Wasty Sverige AB är en modern uppstickare i den globala vattenreningsbranschen och ingår i den familjeägda bolagsgruppen Perthon Group AB, med bas i Göteborg. Sedan tidigare driver gruppen bland annat ett av Europas största bolag inom tankbranschen och har på nära hand sett hur ineffektiv marknaden för vattenreningen är och hur mycket som återstår att göra. 

Bolaget är medfinansiär av bolagsgruppens välgörenhetsorganisation, Perthon Foundation, och det arbete som sker där i för en bättre värld.

Med passion för vattenrening och entreprenörskap vågar vi utmana den befintliga infrastrukturen och arbetssättet som råder i branschen sedan tidigare. Fokuset ligger på de stora och komplexa förorenade vattenmassorna inom industri och annan kommersiell och offentlig verksamhet.

Varför?

För Er och Ert verksamhet så innebär en effektiv vattenrening ett sätt att minimera Er miljöpåverkan, samt en uppsäkring av verksamheten till att möta befintliga eller kommande miljöregleringar. Förutom det, så innebär också vår vattenrening en kraftig kostnadsbesparing utan att Ni behöver göra någon investering överhuvudtaget.  

Kontakta oss

Kontakta oss gärna vare sig Ni har ett brinnande behov eller bara är nyfikna på möjligheterna. Vi stå redo att hjälpa Er på bästa sätt vi kan.

Telefon

031 – 33 00 160

Mail

info@wasty.se

Göteborg

Huvudkontor

Här sitter utveckling, produktion, administration, försäljning och ledning.

Adress

Synnerödsvägen 11
418 78 Göteborg

Stockholm

Servicekontor

Härifrån utgår servicetekniker och ett mindre servicelager finns på plats för snabba åtgärder. 

Adress

Transportvägen 23
117 43 Årsta

Sävsjö

Servicekontor

Härifrån utgår servicetekniker och ett mindre servicelager finns på plats för snabba åtgärder. 

Adress

Parallellgatan 4
576 33 Sävsjö