Wasty Sverige AB förvärvar Sorbtech Solution AB

Styrelserna för Wasty Sverige AB och Sorbtech Solution AB meddelar härmed att per den 1 oktober 2020 har Wasty förvärvat samtliga aktier i Sorbtech.

 

Vattenreningsverksproducenten Sorbtech Solution har sedan starten byggt och servat vattenreningsverk för industrier, kommuner, tvättanläggningar, dagvattensystem med mera. Under 2020 har bolaget utvecklats mycket starkt i en bransch som kraftigt växer i och med att myndighetskrav höjs och verksamheters miljömässiga ambitioner ökar.

Genom förvärvet kommer Sorbtech Solution inkorporeras i Wastys större bolagsgrupp och stora synergier väntas under den fortsatta expansionen. Det gemensamma namnet för framtiden kommer vara Wasty.

-”Vårt mål med Wasty är att förenkla och vidareutveckla vattenreningsbranschen, så var förvärvet av Sorbtech en viktig pusselbit i vårt bolagsbyggande. Genom förvärvet så får vi till oss en förstärkt expertis kring produktionen av reningsverk och en viktig förstärkning av den kommersiella sidan”, säger Olle Nordbäck, VD i Wasty.

Sorbtechs Solutions fulla personalstyrka kommer att fortsätta i bolaget.

-”Det känns mycket bra att det är Wasty tar över verksamheten. Vi har haft ett bra samarbete historiskt och vi delar fullständigt våra visioner kring vart vi gemensamt ska ta vattenreningsbranschen framöver. Jag ser fram emot att vara kvar som drivkraft i Wastys team”, säger Ernesto Institoris, tidigare huvudägare i och grundare till Sortbech Solution.

 

Om Sorbtech Solution

Sorbtech Solution har kontor i Göteborg, Stockholm och Sävsjö och är sedan tidigare verksamma i vattenreningsbranschen där man sedan många år levererat vattenreningsutrustning av hög kvalitet, tillsammans med en intern serviceorganisation för drift och underhåll.

Om Wasty

Wasty är ett expansivt Göteborgsbaserat bolag med lång historia från vattenrening kring industriella processer och har tre vattenreningsanläggningar i Sverige idag, samt ytterligare ett flertal under konstruktion. Bolaget ägs av bolagsgruppen Perthon Group, med säte i Göteborg, som är verksamma inom en rad olika branscher.

Kontaktinfo

Olle Nordbäck, CEO Wasty Sverige AB
olle.nordback@wasty.se, 0733 52 86 93

Ernesto Institoris, tidigare VD Sorbtech Solution AB, nu Water Treatment Expert i Wasty
ernesto.institoris@wasty.se, 0723 23 83 71